Edukacja wczesnoszkolna klasa 1
Edukacja wczesnoszkolna klasa 2
Edukacja wczesnoszkolna klasa 3
Język polski klasa 4
Język polski klasa 5
Język polski klasa 6
Język polski klasa 7
Język polski klasa 8
 
Język angielski klasy 1-3
Język angielski klasa 4
Język angielski klasa 5
Język angielski klasa 6
Język angielski klasa 7
Język angielski klasa 8
Język hiszpański klasa 7
Język hiszpański klasa 8
Język niemiecki klasy 7-8
Muzyka klasy 4-7
Plastyka klasy 4-7
Historia klasa 4
Historia klasa 5
Historia klasa 6
Historia klasa 7
Historia klasa 8
Przyroda klasa 4
Geografia klasa 5
Geografia klasa 6
Geografia klasa 7
Geografia klasa 8
Biologia klasa 5
Biologia klasa 6
Biologia klasa 7
Biologia klasa 8
Chemia klasa 7
Chemia klasa 8
Fizyka klasa 7
Fizyka klasa 8
Matematyka klasa 4
Matematyka klasa 5
Matematyka klasa 6
Matematyka klasa 7
Matematyka klasa 8
Informatyka klasa 4
Informatyka klasa 5
Informatyka klasa 6
Informatyka klasa 7
Informatyka klasa 8
Religia klasy 1-3
Religia klasy 4-8
WOS klasa 8
Wychowanie fizyczne klasy 4-8
Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8