Opłaty za obiady

Informujemy, że opłaty za obiady dokonuje się do 7 dnia każdego miesiąca na konto firmy Symfonia Smaku:

ING Bank Śląski 53 1050 1953 1000 0090 9098 3165
w tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Opłata za obiady we wrześniu wynosi:

21 dni x 8 zł = 168 zł (klasy 1-3)

18 dni x 8 zł = 144 zł (klasy 4-8)

Opłata za obiady w październiku wynosi:

17 dni x  8 zł = 136 zł

Opłata za obiady w listopadzie wynosi:

4 dni x 8 zł = 40 zł (klasy 1-3)

Opłata za obiady w grudniu wynosi:

0 zł

Opłata za obiady w styczniu wynosi:

10 dni x 8 zł = 80 zł

Opłata za obiady w lutym wynosi:

20 dni x 8 zł = 160zł

Opłata za obiady w marcu wynosi:

120 zł

Opłata za obiady w kwietniu wynosi:

2 dni x 8 zł = 16 zł

Opłata za obiady w maju wynosi:

klasy 1-3: 17 dni x 8 zł=136 zł

klasy 4: 4 dni x 8 zł = 32 zł

klasy 5-6: 3 dni x 8 zł = 24 zł

klasy 7: 3 dni x 8 zł = 24 zł

Opłata za obiady w czerwcu wynosi:

18 dni x 8 zł = 144 zł