Dyrektor:
ks. Andrzej Zelek SAC

Zastępca dyrektora:
p. Iwona Bryła
p. Ewelina Kijak