Zajęcia pozalekcyjne od 1 lutego 2021 r.

Rodzaj zajęć

Prowadzący Liczba godzin w tygodniu

Dzień tygodnia/ godzina

Koło języka polskiego
kl. 8
przygotowanie do egzaminu

p. A. Chamera

1

środa godz. 14.25

Koło języka polskiego
kl.7
systematyzujące wiedzę
z języka polskiego

p. A. Chamera

1

środa godz. 16.00

Koło języka polskiego
kl. 5-7
rozwijające zainteresowania

p. B. Drożdż-Żytyńska

1

wtorek godz. 16.00

Koło matematyczne
kl. 8
przygotowanie do egzaminu

p. E. Kijak

1

poniedziałek godz. 15.10

Koło matematyczne
kl. 7
rozwijające zainteresowania

p. A. Krupa

1

piątek godz. 15.15

Koło matematyczne
kl. 6
rozwijające zainteresowania

p. A. Krupa

1

środa godz. 14.30

Koło języka angielskiego
kl. 7
rozwijające zainteresowania

p. M. Marczuk

1

czwartek godz. 7.00

Koło języka angielskiego
kl. 8
przygotowanie do egzaminu

p. M. Eciak

1

poniedziałek godz. 14.25

Koło języka hiszpańskiego
kl. 7-8
rozwijające zainteresowania

p. Ł.Malawka

1

wtorek godz. 17.00

Koło historyczne
kl. 5-7
rozwijające zainteresowania

p. M. Szucka

1

środa godz. 17.00

Koło geograficzne
kl. 7-8
rozwijające zainteresowania

p. K. Gryszko

1

czwartek  godz. 16.00

Koło biologiczne
kl. 7-8
rozwijające zainteresowania

p. S. Golec-Ścioch

1

czwartek godz. 15.30

Koło chemiczne
kl. 7
rozwijające zainteresowania

p. M. Lasota-Czubińska

1

czwartek godz. 16.00

Koło przyrodnicze
kl. 4-6
rozwijające zainteresowania

p. B. Pikul

1

wtorek godz. 14.25

Koło fizyczne
kl. 7
rozwijające zainteresowania

p. B. Pikul

1

wtorek godz. 16.00

ABC programowania
kl. 1-3

p. L. Prokopiak

12

wg innego harmonogramu

Zajęcia matematyczne
Same plusy
kl. 1-3

p. A. Baran

8

wg innego harmonogramu

Koło teatralne
kl. 1A

p. E. Samborska-Popiołek 2

poniedziałek godz. 8.45
wtorek godz. 11.35

Chór
kl. 4-8

p. A. Kozak

1

środa godz. 15.30