Regulamin świetlicowego konkursu plastycznego
“LAMPION ADWENTOWY”

1. ORGANIZATORZY:
Wychowawca świetlicy Natalia Gałan
Wychowawca świetlicy Agata Golec
2. CELE:
• Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
• Kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów.
• Uwrażliwienie na przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia.
• Wdrażanie do kultywowania tradycji bożonarodzeniowych.
3. ZASADY UCZESTNICTWA:
• Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do świetlicy w Szkole Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie i zostanie przeprowadzony w formie online.
• Tematem pracy konkursowej jest wykonanie lampionu adwentowego w formie przestrzennej.
• Uczestnik konkursu wykonuje tylko 1 pracę.
• Zdjęcia prac należy wysłać na adres e-mail: n.galan@sp-pallotti.pl, badź a.golec@sp-pallotti.pl do 4.12. 2020 r.
4. KRYTERIA OCENY:
• Zgodność z tematyką konkursu.
• Pomysłowość oraz walory estetyczne pracy.
5. NAGRODY:
• Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby, których prace na profilu Facebook naszej Szkoły, zdobędą największą ilość polubień.
• Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace, których zdjęcia opublikowane zostaną 8.12.2020r. na stronie Facebook naszej Szkoły, a głosowanie będzie trwało do 11.12.2020r. do godziny 13.00.
• Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników konkursu oraz do prezentacji zdjęć.
Zapraszamy do udziału w konkursie
Organizatorzy

 

Regulamin do pobrania w wersji pdf: https://sp-pallotti.pl/regulamin-konkursu-_lampion-adwentowy_-skonwertowany/