W poniedziałek 5 października uczestniczyliśmy w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską „Program CYBERPRZEMOC”. Uczniowie klas 4A, 4B, 5A, 6A, 6B aktywnie analizowali zjawisko przemocy w Internecie: rozważali, jakie może przybierać formy, kto może paść jej ofiarą, jak należy się przed nią bronić. Prowadzące zachęcały do rozwagi i roztropnych zachowań w przestrzeni wirtualnej: ochrony swojej prywatności, informowania rodziców lub innych dorosłych o niepokojących sytuacjach bądź znajomościach zawartych w Internecie. Dzieci dowiedziały się, jak powinni zachować się świadkowie tego typ działań oraz gdzie należy szukać pomocy, stając się ich ofiarą.

Duża świadomość uczniów pozwala mieć nadzieję, że nigdy nie zostaną ani sprawcami, ani ofiarami przemocy w cyberprzestrzeni.