Sytuacja pandemii postawiła nas przed koniecznością zdalnego nauczania w różnych formach, a co się z tym wiąże, z intensywniejszym korzystaniem z multimediów. Negatywne konsekwencje niewłaściwego korzystanie z internetu mogą być nieodwracalne, dlatego lepiej im zapobiegać i nie narażać się na niebezpieczeństwo. O zagrożeniach czyhających na nieświadomych użytkowników sieci w październiku opowiadały nam podczas spotkań w klasach funkcjonariuszki Straży Miejskiej. Warto sobie przypomnieć najważniejsze z zasad.

Katalog zaleceń bezpiecznego korzystania z internetu

  • Nawiązywanie znajomości przez internet może być niebezpieczne.
  • Bez wiedzy i zgody rodziców nigdy nie umawiaj się z osobami poznanymi w sieci.
  • Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, powiedz o tym rodzicom.
  • Strzeż swojej prywatności – nie wysyłaj przez internet zdjęć, nie podawaj żadnych danych osobowych.
  • Nie klikaj w linki, których nie znasz i nie otwieraj plików niewiadomego pochodzenia.
  • Nie zezwalaj na zapamiętywanie swoich haseł komputerowi innemu niż Twój prywatny.
  • Używaj programów antywirusowych i antyspamowych.
  • Używaj komunikatorów i webkamery tylko do kontaktów ze znajomymi.
  • Jeśli staniesz się ofiarą cyberprzemocy, zwróć się o pomoc do zaufanego dorosłego.
  • Korzystaj z komputera umiarkowanie, gdyż długotrwałe użytkowanie szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu problemów.