19 listopada rodzice i nauczyciele naszej Szkoły uczestniczyli w spotkaniu online „Efekt motyla, czyli o roli rodziców i wychowawców w kształtowaniu samooceny dziecka”, które prowadziła ekspert, pani dr Małgorzata Sitarczyk. Prelekcja uświadomiła nam, że rozwaga i świadome, nawet drobne działania wychowawcze mogą przyczynić się do rozkwitu dzieci. Nic nie zwalnia nas z tej odpowiedzialności.

Pod zamieszczonym linkiem znajdziecie Państwo udostępnioną przez panią dr Małgorzatę Sitarczyk prezentację ze spotkania.

Prezentacja: EFEKT MOTYLA – czyli o roli rodziców i wychowawców w kształtowaniu samooceny dziecka