Gratulujemy naszym podopiecznym – Hannie Krajce, Fabianie Smolak oraz Mikołajowi
Paśnikowskiemu – którzy uzyskali tytuły laureatów w konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Hanna Krajka została laureatką konkursu z języka angielskiego,
Fabiana Smolak – konkursu biologicznego,
Mikołaj Paśnikowski – konkursu historycznego.
Gratulujemy także ich nauczycielom i dziękujemy za włożony trud
w przygotowanie naszych uczniów.