24 września 2020 r. odbyły się w naszej Szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Największe poparcie wśród uczniów zyskali: Janek Dmowski i Natasza Jankowska – odpowiednio: przewodniczący i zastępca przewodniczącego, a także Zofia Deć, Gabriela Nazar, Bolesław Stachyra oraz Wojciech Wawryszuk – nieocenione wsparcie w organizacji różnych przedsięwzięć.

Mimo pandemii i nauczania zdalnego nasi podopieczni w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 byli bardzo aktywni i wykazali się pomysłowością w organizacji różnych przedsięwzięć – głównie online. Zorganizowali, m.in. obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia, nagrali filmiki z imieninowymi życzeniami dla Księdza Dyrektora, zorganizowali Dzień Świętego Mikołaja, przeprowadzili eliminacje przed konkursem „Mam Talent u Czarniecczyków”, na bieżąco aktualizowali tablicę informacyjną Samorządu.

Mamy nadzieję, że mimo przedłużającej się w klasach IV-VIII nauki zdalnej naszym uczniom uda się podjąć szereg ciekawych inicjatyw również w drugim semestrze.

Samorząd Uczniowski:

Jan Dmowski – przewodniczący 8B

Natasza Jankowska  – zastępca 6A

Wojciech Wawryszuk – 7A
Bolesław Stachyra – 4A
Zofia Deć – 7B
Gabriela Nazar – 6B